Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

 
ΓΕΝΙΚΑ, κάθε κόλαση, ἂν γίνεται σὲ ἁμαρτωλοὺς μειώνει τὸ φορτίο τῆς ἁμαρτίας, ἂν γίνεται σὲ δίκαιους ἐργάζεται πιὸ χαρούμενη τὴν ψυχή τους, καὶ συμβαίνει καὶ στοὺς δύο μέγιστο τὸ κέρδος ἀπὸ τὴ θλίψη, ἀλλὰ μόνο ἂν ὑποφέρουμε μὲ εὐχαριστία· γιατὶ αὐτό εἶναι τὸ ζητούμενο. 
Ἀββᾶς Θεόδωρος τῆς Φέρμης  

 
ΕΙΠΕ ὁ ἀββᾶς Θεόδωρος τῆς Φέρμης
     -  Ἄνθρωπος ποὺ στέκεται σὲ μετάνοια δὲν εἶναι δεμένος σ᾽ ἐντολή.
- Γεροντικόν, ιβ΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

<< Αποφθέγματα >>