Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


 1.  Τώρα πού παντρευτήκατε δέν εἶστε ἐλεύθεροι. Ἀνήκετε ὁ ἕνας στόν ἄλλον. 
 2.  Γίνετε καλοί σύζυγοι, μοιράζοντας μέ σωστές ἀναλογίες τά βάρη. 
 3. Μή μετρᾶτε μέ τό ὑποδεκάμετρο τά λάθη τοῦ ἄλλου καί τά δικά σας τά ἀμνηστεύετε. Συνήθως “μονός καυγάς δέν γίνεται”. 
 4. Μήν ἀφήνετε νά παραμένουν σκιές στίς σχέσεις σας, ἀλλά μέ ἀμοιβαῖες ἐξηγήσεις διαλύετε ἐγκαίρως τά νέφη. 
 5. Ἀποκτῆστε Πνευματικό στήν οἰκογένειά σας. Θά σᾶς φανεῖ πολύ χρήσιμος. 
 6. Μάθετε νά ἀκοῦτε καί ὄχι μόνο νά μιλᾶτε ἤ, τό χειρότερο, νά διατάζετε. 
 7. Ἡ πραγματικότητα δέν ἀλλάζει μέ τό νά στενοχωρεῖσθε ὑπέρμετρα. Ἀναζητεῖστε τρόπους διεξόδου. 
 8. Μάθετε νά προσεύχεσθε ζητώντας τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. 
 9.  Μήν ἀπορροφᾶσθε ἀπό τίς δουλειές σας, μέ συνέπεια “νά μή σᾶς βλέπει τό σπίτι σας”. Ἔχουν καί οἱ δικοί σας τήν ἀνάγκη σας. 
 10. Δῶστε στά παιδιά σας χριστιανική ἀγωγή. Κάντε μακροπρόθεσμη ἐπένδυση πού θά σᾶς ἐπιστραφεῖ ἐντόκως. 
 11. Μήν ἀποσείετε τίς εὐθύνες σας. Ἡ ταπεινή ἀναγνώρισή τους εἶναι προϋπόθεση προόδου.
 12. Φροντίστε νά διδάσκετε μέ τό παράδειγμά σας καί ὄχι μόνο μέ τά λόγια σας. 
 13. Μήν φθάνετε εὔκολα στά ἄκρα. Πάντα ὑπάρχει μιά διέξοδος στά προβλήματα. Ἀρκεῖ νά ταπεινωθῆτε. 
 14. “Ὅποιος θέλει νά εἶναι πρῶτος, νά εἶναι ὅλων ὑπηρέτης” ( Ὁ Κύριος). 
 15. Μέ τήν εὐγένεια πού συμπεριφέρεσθε πρός τούς ἔξω, μέ τήν ἴδια νά συμπεριφέρεσθε καί πρός τούς οἰκείους σας. Ὄχι δύο πρόσωπα. 
 16. Μήν κρατᾶτε κρυφά χαρτιά ἀπό τήν γυναίκα ἤ τόν ἄνδρα σας. Κάποτε θά σᾶς κάψουν. 
 17.  Οἱ γυναῖκες μή θεωρεῖτε ὑποτιμητικό τό νά ὑπηρετεῖτε τό σπίτι σας. 
 18. Οἱ σύζυγοι δέν ἐξουσιάζετε τό σῶμα σας. Ἀνήκει καί στόν ἄλλον. 
 19. Ἄν πέσατε σέ σφάλμα, πῆτε τό μόνος σας. Μήν ἀφήνετε νά τό μάθει ὁ ἤ ἡ σύζυγος σας ἀπό τρίτους, πού θά τό ποῦν ὅπως θέλουν. 
 20. Μήν διστάζετε νά ζητᾶτε συγγνώμη ὅταν φταῖτε. 
 21. Μήν ἀφήνετε τρίτους ἀδιάκριτους καί ἐπιπόλαιους νά ἀναμειγνύονται στά ἐσωτερικά σας. 
 22. Ὁπλισθῆτε μέ ἀγάπη καί διάκριση, κάντε τό σταυρό σας καί ριχθῆτε στήν πάλη τῆς ζωῆς. Θά νικήσετε. 
 23. Φυλαχθῆτε ἀπό τό θυμό, τή βαναυσότητα, τήν ἀπρεπή γλώσσα. 
 24. Μήν ξανοίγεστε σέ ἐπικίνδυνες σχέσεις μέ ἄλλο πρόσωπο. Διακινδυνεύετε τήν εὐτυχία σας. Ὅλα μαθαίνονται κάποια μέρα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

<< Αποφθέγματα >>