Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

H φοβερή Κρίση και τα σημεία του τέλους του κόσμου.

Κανείς δεν γνωρίζει εκείνη την ημέρα- μόνο ό Θεός Πατέρας τη γνωρίζει- αλλά τα σημεία της προσέγγισης της μας δίνονται στο Ευαγγέλιο και στην Αποκάλυψη του Άγιου Αποστόλου Ιωάννη του Θεολόγου. Ή Αποκάλυψη μιλά για τα γεγονότα του τέλους του κόσμου και για τη φοβερή Κρίση, κυρίως με εικόνες και μ' έναν απόκρυφο τρόπο. Όμως οι Άγιοι Πατέρες την εξήγησαν και υπάρχει μία αυθεντική εκκλησιαστική παράδοση πού μας διδάσκει και για τα δύο, δηλαδή για τα σημεία της προσέγγισης του τέλους του κόσμου και για τη φοβερή Κρίση.
Πριν το τέλος του κόσμου, θα υπάρξει σύγχυση, πόλεμοι, εμφύλια διαμάχη, λιμοί και σεισμοί. Οι άνθρωποι θα υποφέρουν από τον τρόμο θα εκπνέουν από τον φόβο επερχόμενων συμφορών. Δεν θα υπάρχει ζωή ή χαρά της ζωής, αλλά μία βασανιστική κατάσταση απουσίας ζωής. Θα υπάρχει μία αποξένωση όχι μόνο από τη ζωή, αλλά και από την πίστη επίσης: «Πλην ό υιός του άνθρωπου ελθών άρα εύρήσει την πίστιν επί της γης; (Κατά Λουκάν 18:8).
Οι άνθρωποι θα γίνουν περήφανοι και αχάριστοι, αρνούμενοι τον θείο Νόμο• μαζί με την απομάκρυνση από τη ζωή, θα υπάρξει επίσης έλλειψη ηθικότητας.

Θα υπάρξει μία συρρίκνωση του καλού και μία ανάπτυξη του δαιμονικού. Ό Άγιος Απόστολος Ιωάννης ό Θεολόγος, στο θεόπνευστο έργο του, την Αποκάλυψη, μιλά επίσης για την εποχή του. Ό ίδιος λέει ότι «ήταν εν Πνεύματι», πού σημαίνει ότι το ίδιο το Άγιοι Πνεύμα ήταν μέσα του, όταν ή πορεία της Εκκλησίας και του κόσμου του αποκαλύφθηκε σε ποικίλες εικόνες και γι' αυτό αποτελεί θεία Αποκάλυψη.
Αναπαριστά την πορεία της Εκκλησίας με την εικόνα μιας γυναίκας, ή όποια σ` εκείνους τούς καιρούς, κρύβεται στην έρημο: δεν εμφανίζεται στην δημόσια ζωή - όπως σήμερα στην Ρωσία.

Εκείνες οι δυνάμεις πού ετοιμάζουν την εμφάνιση του Αντίχριστου θα έχουν έναν ηγετικό ρόλο στην δημόσια ζωή. Ό Αντίχριστος θα είναι ένας άνδρας και όχι ό Διάβολος ενσαρκωμένος. «Αντί» είναι μία λέξη πού σημαίνει «στην θέση κάποιου» ή «εναντίον». Ό άνδρας εκείνος θέλει να είναι στην θέση του Χριστού, να καταλάβει τη θέση Του και να κατέχει αυτό πού ό Χριστός πρέπει να κατέχει. Θέλει να ασκεί την ίδια έλξη και εξουσία πάνω σ' όλο τον κόσμο.

Και θα λάβει αυτή την εξουσία, πριν τη δική του την καταστροφή και αυτήν όλου του κόσμου. Θα έχει ένα βοηθό, ένα Μάγο («θηρίον»), πού με τη δύναμη απατηλών θαυμάτων θα ικανοποιήσει τη θέλησή του και θα αφανίσει αυτούς πού δεν αναγνωρίζουν την εξουσία του Αντίχριστου. Πριν την καταστροφή του Αντίχριστου, δύο δίκαιοι άνδρες θα εμφανιστούν, πού θα τον καταγγείλουν. Ό Μάγος θα τούς σκοτώσει και τα σώματά τους θα κείτονται άθαφτα για τρεις ημέρες- και ό Αντίχριστος κι οι υπηρέτες του θα χαρούν πάρα πολύ. Τότε ξαφνικά αυτοί οι δίκαιοι άνδρες θα αναστηθούν και ολόκληρος ό στρατός του Αντίχριστου θα βρεθεί σε σύγχυση και τρόμο, ενώ ό ίδιος ό Αντίχριστος θα πέσει ξαφνικά νεκρός, σκοτωμένος από τη δύναμη του Πνεύματος.

Αλλά τί είναι γνωστό γι' αυτό τον άνδρα, τον Αντίχριστο; Ή ακριβής καταγωγή του μας είναι άγνωστη. Ό πατέρας του μας είναι εντελώς άγνωστος, ενώ ή μητέρα του είναι μολυσμένη, προσποιούμενη την παρθένο. Θα είναι Εβραίος από τη φυλή του Δαν. Υπάρχει μία ένδειξη γι' αυτό, σ' αυτό πού ό Ιακώβ, πεθαίνοντας, είπε: «Και γενηθήτω Δαν όφις εφ' οδού, έγκαθήμενος επί τρίβου, δάκνων πτέρναν ίππου, και πεσείταί ό ιππεύς εις τα οπίσω» (Γένεσις. 49:17). Αυτό είναι μία μεταφορική ένδειξη ότι θα ενεργήσει με πανουργία και κακία.
Στην Αποκάλυψη, ό Ιωάννης ό Θεολόγος λέει για τη σωτηρία των υιών του Ισραήλ, ότι πριν το τέλος του κόσμου ένα πλήθος Εβραίων θα πιστέψουν στον Χριστό αλλά ή φυλή του Δαν δεν περιλαμβάνεται στην απαρίθμηση των φυλών πού σώζονται.
Ό Αντίχριστος θα είναι πολύ έξυπνος και προικισμένος με την ικανότητα να επικοινωνεί με τούς ανθρώπους. Θα είναι γοητευτικός και στοργικός.
Ό φιλόσοφος Βλαδίμηρος Σολοβιέφ εργάστηκε εκτεταμένα πάνω σ' αυτό το θέμα, για να παρουσιάσει την έλευση και την προσωπικότητα του Αντίχριστου. Έκανε προσεκτική χρήση όλου του σχετικού υλικού, όχι μόνο πατερικών, αλλά και μουσουλμανικών πηγών, και παρήγαγε μία εντυπωσιακή εικόνα.

Πριν τον ερχομό του Αντίχριστου, ή εμφάνιση του είναι ήδη προετοιμασμένη στον κόσμο. «Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται» (βλ.: Προς Θεσσαλονικείς Β' 2,7) και οι δυνάμεις πού ετοιμάζουν την εμφάνιση του αγωνίζονται, προπάντων εναντίον της νόμιμης βασιλικής εξουσίας. Ό Άγιος Απόστολος Παύλος λέει ότι ό Αντίχριστος δεν μπορεί να εμφανιστεί μέχρι να απομακρυνθεί «αυτός πού εμποδίζει». Ό Ιωάννης ό Χρυσόστομος εξηγεί, ότι αυτός «πού εμποδίζει» είναι ή νόμιμη, θεία εξουσία.

Τέτοια εξουσία αγωνίζεται εναντίον του κακού. Το «μυστήριον» πού εργάζεται στον κόσμο δεν το θέλει αυτό- δεν θέλει μία εξουσία πού πολεμά κατά του κακού αντίθετα, θέλει μία εξουσία αδικίας για την έλευση του Αντίχριστου. Δεν θα είναι μόνον έξυπνος και γοητευτικός. Θα είναι σπλαχνικός, θα είναι συμπονετικός και θα κάνει το καλό, για να εδραιώσει τη δύναμή του. Και όταν θα την έχει εδραιώσει αρκετά, ώστε όλος ό κόσμος να την αναγνωρίζει, τότε θα δείξει το πραγματικό του πρόσωπο.

Θα διαλέξει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του, γιατί εδώ αποκάλυψε ό Σωτήρας τη θεία διδασκαλία Του και το πρόσωπο Του και όλος ό κόσμος κλήθηκε στην ευλογία της αγαθότητας και της σωτηρίας. Αλλά ό κόσμος δεν δέχτηκε τον Χριστό, και τον σταύρωσε στην Ιερουσαλήμ ενώ, κάτω από την κυριαρχία του Αντίχριστου, ή Ιερουσαλήμ θα γίνει ή πρωτεύουσα του κόσμου, πού αναγνώρισε την εξουσία του Αντίχριστου.
Εφόσον έχει κορυφώσει τη δύναμή του, ό Αντίχριστος θα απαιτήσει οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν το επίτευγμα του ως κάτι το όποιο καμιά άλλη επίγεια δύναμη και κανείς άλλος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να επιτύχει, και θα ζητήσει οι άνθρωποι να υποκλιθούν ενώπιον του, όπως μπροστά σε μία ανώτερη οντότητα, ένα Θεό.
Ό Σολοβιέφ περιγράφει καλά τον χαρακτήρα της ενέργειας του ως Ανώτατου Άρχοντα. Θα κάνει αυτό πού ευχαριστεί τούς ανθρώπους, υπό τον όρο να αναγνωρίσουν την Ανώτατη Εξουσία του. Θα αφήσει την Εκκλησία να λειτουργεί και θα της επιτρέψει να τελεί τα Ιερά Μυστήρια, θα υποσχεθεί να χτίσει υπέροχους ναούς, με την προϋπόθεση ότι θα αναγνωριστεί ως «Ανώτερο Όν» και ότι θα λατρεύεται. Θα έχει ένα προσωπικό μίσος ενάντια στον Χριστό. Θα ζει μ' αυτό το μίσος και θα χαίρεται να βλέπει ανθρώπους να αποστατούν από τον Χριστό και την Εκκλησία. Θα υπάρξει μία μαζική αποσκίρτηση από την πίστη ακόμη και πολλοί επίσκοποι θα προδώσουν την πίστη, δικαιολογώντας τούς εαυτούς τους επισημαίνοντας την κυρίαρχη θέση πού αποκτά δήθεν ή Εκκλησία...
Μία αναζήτηση για συμβιβασμό θα είναι ή χαρακτηριστική διάθεση των ανθρώπων. Ή ευθύτητα της ομολογίας θα εξαφανιστεί. Οι άνθρωποι έξυπνα θα δικαιολογήσουν την πτώση τους και ένα ελκυστικό κακό θα υποστηρίζει αυτήν τη γενική διάθεση. Οι άνθρωποι θα συνηθίσουν την αποστασία από την αλήθεια και τη γλυκύτητα του συμβιβασμού και της αμαρτίας.

Ό Αντίχριστος θα επιτρέψει στους ανθρώπους τα πάντα, αναστηθούν μόνο «πέσουν κάτω και τον προσκυνήσουν». Αυτό δεν είναι κάτι νέο. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ήταν παρόμοια έτοιμοι να εγγυηθούν στους χριστιανούς ελευθερία, αναστηθούν μόνο αναγνώριζαν τη θειότητα (του αυτοκράτορα) και τη θεία ανώτατη εξουσία τους βασάνιζαν τούς χριστιανούς μόνο γιατί ομολογούσαν: «Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτώ μόνω λατρεύσεις» (Κατά Ματθαίον 4:10).
Όλος ό κόσμος θα υποκύψει σ' αυτόν και τότε θα αποκαλύψει το μίσος του για τον Χριστό και τη Χριστιανοσύνη. Ό Άγιος Ιωάννης ό Θεολόγος λέει ότι όλοι αυτοί πού τον προσκύνησαν θα έχουν ένα σημάδι στο μέτωπο και στο δεξί τους χέρι. Δεν είναι ξεκάθαρο, αναστηθούν αυτό θα είναι ένα πραγματικό σημάδι στο σώμα ή αναστηθούν αυτό είναι μία μεταφορική έκφραση του γεγονότος ότι οι άνθρωποι θα αποδεχτούν την αναγκαιότητα να προσκυνούν τον Αντίχριστο, όπως επίσης να υποτάσσουν τα θελήματά τους στο δικό του. Και όταν όλος ό κόσμος επιδείξει μία τέτοια πλήρη υποταγή -και των δύο, θελήματος και συνείδησης- τότε οι δύο δίκαιοι, πού (ήδη) αναφέρθηκαν, θα εμφανιστούν και θα κηρύξουν άφοβα την πίστη και θα αποκαλύψουν τον Αντίχριστο.
Ή Άγια Γραφή λέει ότι πριν από την έλευση του Σωτήρα «δύο μάρτυρες» θα εμφανιστούν, «δύο ελιές», «δύο λυχνίες», «δύο δίκαιοι άνδρες». Ό Αντίχριστος θα τούς σκοτώσει με τη δύναμη του Μάγου. Ποιοι είναι αυτοί οι άνδρες; Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησία, αυτοί είναι δύο δίκαιοι πού ποτέ δεν γεύτηκαν θάνατο: ό Προφήτης Ηλίας και ό Προφήτης Ενώχ. Υπάρχει μία προφητεία ότι αυτοί οι Άγιοι πού δεν είχαν γευτεί θάνατο, θα τον γευτούν για τρεις ημέρες αλλά μετά από τρεις ημέρες θα αναστηθούν.
Ό θάνατος τους θα είναι μεγάλη χαρά για τον Αντίχριστο και τούς υπηρέτες του. Ή ανάσταση τους, τρεις ημέρες αργότερα, θα τούς φέρει ανείπωτο τρόμο, φόβο και σύγχυση. Και τότε θα έλθει ή συντέλεια του κόσμου.

Ό Απόστολος Πέτρος λέει ότι ό πρώτος κόσμος δημιουργήθηκε από το ύδωρ και καταστράφηκε από το ύδωρ. Το «από το ύδωρ» είναι επίσης μία εικόνα του χάους και της φυσικής μάζας, ενώ το «καταστράφηκε από το ύδωρ» είναι μία εικόνα του κατακλυσμού. Και τώρα ό κόσμος διατηρείται μέχρι «... στοιχεία δεν καυσούμενα λυθήσονται, και γη και τα εναντίον αυτή έργα κατακαήσεται» (Πέτρου Β' 3:10). Όλα τα στοιχεία θα λειώσουν. Ό παρών κόσμος θα χαθεί μέσα σε μία στιγμή. Στην στιγμή όλα θα αλλάξουν.

Και το σύμβολο του Υιού του Θεού θα εμφανιστεί, δηλαδή το σημείο του Σταυρού. Όλος ό κόσμος, πού με τη θέληση του υπέκυψε στον Αντίχριστο «θα ξεσπάσει σε θρήνο». Όλα τελείωσαν. Ό Αντίχριστος είναι νεκρός. Το τέλος της βασιλείας του, το τέλος του πολέμου του με τον Χριστό. Το τέλος και ό απολογισμός για όλη τη ζωή του κάθε άνθρωπου τώρα ό λόγος στον αληθινό Θεό!
Τότε από τα βουνά της Παλαιστίνης θα εμφανιστεί ή Κιβωτός της Διαθήκης. Ό Προφήτης Ιερεμίας έκρυψε την Κιβωτό και το Άγιοι Πυρ σ' ένα βαθύ πηγάδι. Όταν άντλησαν νερό από το πηγάδι ξέσπασε φωτιά. Αλλά την 'ίδια την Κιβωτό δεν τη βρήκαν.
Όταν βλέπουμε σήμερα τη ζωή, αυτοί πού μπορούν να δουν, βλέπουν ότι όλα όσα προειπώθηκαν για το τέλος του κόσμου εκπληρώνονται.
Ποιός είναι τότε αυτός ό άνθρωπος - ό Αντίχριστος; Ό Άγιος Ιωάννης ό Θεολόγος συμβολικά του δίνει το όνομα 666 αλλά όλες οι προσπάθειες να κατανοηθεί ή ονομασία αυτήν υπήρξαν μάταιες.

Ή ζωή στον σύγχρονο κόσμο μας δίνει μία αρκετά ξεκάθαρη αντίληψη της πιθανότητας να καεί ό κόσμος, όταν όλα τα στοιχεία θα λειώσουν με διάπυρη θερμότητα. Ή διάσπαση του άτομου μας δίνει αυτή την αντίληψη.
Το τέλος του κόσμου δεν σημαίνει τον αφανισμό του, αλλά τη μεταμόρφωσή του. Όλα θα αλλάξουν αιφνίδια, εναντίον ριπή οφθαλμού. Οι νεκροί θα αναστηθούν σε νέα σώματα -τα δικά τους αλλά ανανεωμένα- όπως ό Λυτρωτής αναστήθηκε με το σώμα Του και πάνω σ' αυτό υπήρχαν τα σημάδια από τις πληγές, από τα καρφιά και τη λόγχη- αλλά είχε νέες ιδιότητες και, από' αυτή την άποψη, ήταν ένα νέο σώμα. Δεν είναι σαφές το αναστηθούν θα είναι ένα εντελώς καινούργιο σώμα ή αυτό με το όποιο δημιουργήθηκε ό άνθρωπος.

Και ό Κύριος θα εμφανιστεί πάνω στα σύννεφα με δόξα. Πώς θα Τον δούμε; Με τα πνευματικά μας μάτια. Ακόμη και τώρα, κατά τον θάνατο, δίκαιοι άνθρωποι βλέπουν αυτό πού άλλοι άνθρωποι γύρα» τους δεν βλέπουν.
Οι σάλπιγγες θα ηχήσουν, με ένταση και δύναμη. Θα σαλπίσουν στις ψυχές των ανθρώπων, στην συνείδησή τους. Τα πάντα στην ανθρώπινη συνείδηση θα ξεκαθαρίσουν.
Ό Προφήτης Δανιήλ, μιλώντας για τη φοβερή Κρίση, διηγείται πώς στις Έσχατες Ημέρες ό Κριτής είναι στον θρόνο Του και μπροστά Του ένας ποταμός φωτιάς. Ή φωτιά είναι ένα εξαγνιστικό στοιχείο. Ή φωτιά καίει την αμαρτίας, την καταφλέγει- αναστηθούν ή αμαρτίας έχει γίνει φυσική κατάσταση στον άνθρωπο, τότε καταφλέγει επίσης και τον ίδιο τον άνθρωπο.
Αυτή ή φωτιά θα φουντώσει μέσα στον άνθρωπο: βλέποντας τον Σταυρό μερικοί θα νιώσουν αγαλλίαση, ενώ άλλοι θα πέσουν σε απελπισία, ταραχή, τρόμο. Μ' αυτό τον τρόπο οι άνθρωποι θα χωριστούν αμέσως. Ή ίδια ή κατάσταση της ψυχής του άνθρωπου τον θέτει στην μία πλευρά ή στην άλλη, στα δεξιά ή στα αριστερά. Όσο πιο συνειδητά και επίμονα ό άνθρωπος αγωνίζεται για να πλησιάσει τον Θεό στην ζωή του, τόσο μεγαλύτερη θα είναι ή χαρά του, όταν θα ακούσει τα λόγια «δεύτε, οι ευλογημένοι του πατρός μου» (Κατά Ματθαίον 25:34) και αντιστρόφως, αυτά τα ίδια λόγια θα προκαλέσουν τη φωτιά του τρόμου και της βασάνου σ' αυτούς πού δεν Τον θέλουν, πού τράπηκαν σε φυγή ή πολέμησαν ή βλασφήμησαν Αυτόν κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Ή φοβερή Κρίση δεν χρειάζεται μάρτυρες ή δέλτους κατηγορίας. Τα πάντα είναι καταγεγραμμένα στις ψυχές των ανθρώπων και αυτά τα αρχεία, αυτά τα «βιβλία» είναι άνοιχτά. Όλα γίνονται φανερά σ' όλους και στον καθένα- και ή κατάσταση της ψυχής του ανθρώπους τον ορίζει στα δεξιά ή στα αριστερά.
Κάποιοι πάνε στην χαρά, άλλοι στην φρίκη.
Όταν τα «βιβλία» θα είναι άνοιχτά, θα φανεί καθαρά σ' όλους ότι οι ρίζες κάθε ακολασίας βρίσκονται στις ψυχές των ανθρώπων. Εδώ είναι ένας μέθυσος, ένας πόρνος - μερικοί μπορεί να νομίζουν ότι με τον θάνατο του σώματος πεθαίνει και ή αμαρτίας επίσης. Όχι- ή διάθεση ήταν στην ψυχή και στην ψυχή ή αμαρτίας ήταν γλυκιά.
Και αναστηθούν (ή ψυχή) δεν έχει μετανοήσει για την αμαρτίας και δεν έχει απελευθερωθεί από' αυτήν, θα έρθει στην φοβερή Κρίση με την ίδια επιθυμία για την απόλαυση της αμαρτίας, επιθυμία πού δεν θα ικανοποιηθεί ποτέ. Μέσα της θα είναι ό πόνος του μίσους και της κακίας. Αυτή είναι ή κατάσταση της κόλασης.

Ή «πύρινη Γέεννα» είναι ή εσωτερική φωτιά αυτή είναι ή φωτιά της ακολασίας, ή φωτιά της αδυναμίας και της κακίας και θα υπάρχει ό οδυρμός, ό βρυγμός των οδόντων της ανίσχυρης πλέον κακίας.

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ,
ΒΙΒΛ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

<< Αποφθέγματα >>