Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Περὶ τῆς ἁγίας Ἱερωσύνης


«μεῖς, ποτὲ δὲν θὰ κάμωμε τὴν Ἐκκλησία μας κομμάτια: παρέες, ὁμαδοῦλες σχισματικές. Νὰ μὴν ἐπιτρέψει ὁ Κύριος νὰ καταντήσωμε σὲ τέτοιο κρῖμα καὶ σὲ τέτοιο χάλι θλιβερό! Ὅσες καὶ ἂν εἶναι οἱ ἁμαρτίες μας, νὰ μὴ τὸ ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς καὶ Κύριος, τέτοιο φρικτὸ κακὸ νὰ πάθωμε. Γιατί, ἄνθρωπε, ἀποκόβεσαι ἀπὸ τὴν ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ;Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει, δὲν εἶχε ποτέ, οὔτε κηλίδα, οὔτε σπίλο ἢ ρυτίδα. Ἀνθρώπων εἶναι τὰ ὅποια λάθη!
Σχίσμα στὴν Ἐκκλησία; Γιατί; Ποτέ. Ποτέ. Καὶ ἂν χρειάζεται, οἱ παραβάτες τῶν ἱερῶν κανόνων νὰ τιμωροῦνται αὐστηρά!»
Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, Ἐπιστολή ΚΗ' 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

<< Αποφθέγματα >>