Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Ευχέλαιο

Ευχέλαιο είναι το μυστήριο, στο οποίο ο Χριστιανός δια της χρίσεως με αγιασμένο λάδι και με ευχές από τους ιερείς της Εκκλησίας λαμβάνει ιαματική χάρη, η οποία ενεργεί συμφωνά με τη θέληση του Θεού, για τη θεραπεία σώματος και ψυχής.
 
Ο Κύριος έστειλε τους μαθητές Του δύο δύο, για να κηρύξουν και τους έδωκε την εξουσία να αλείφουν τους ασθενείς με λάδι και να τους θεραπεύουν (Μαρκ. ς' 12-13).
 
Ο Αδελφόθεος Ιάκωβος γράφει στην Επιστολή του: «Είναι κάποιος από εσάς ασθενής; Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του, αφού τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου, και η προσευχή που έγινε με πίστη, θα θεραπεύσει τον ασθενή, ο Κύριος θα τον σηκώσει και αν έχει διαπράξει αμαρτίες, θα του συγχωρηθούν» (Ιακ. ε-(4-15).
 
Τα αισθητά σημεία του μυστηρίου είναι τρία:
 
1) το λάδι
 
2) η σταυροειδής επάλειψη με αυτό των μελών του σώματος και
 
3) η ευχή της Εκκλησίας.
 
Η επάλειψη γίνεται από τον ιερέα σε διάφορα μέρη του σώματος και συγκεκριμένα στο μέτωπο, στο πρόσωπο και στα χέρια. Η ευχή που διαβάζεται είναι η εξής: «Πάτερ άγιε, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων... ίασαι τον δούλον Σου (...) εκ της περιεχούσης αυτόν σωματικής και ψυχικής ασθενείας και ζωοποίησον αυτόν δια της χάριτος του Χριστού Σου...».
 
Σκοπός του μυστηρίου τούτου είναι:
 
1) η σωματική θεραπεία του αρρώστου και
 
2) η συγχώρηση των αμαρτιών του, αφού βέβαια γίνεται και εξομολόγηση μαζί με το Ευχέλαιο.
 
Είναι αναγκαία και εδώ η εξομολόγηση του αρρώστου αλλά και τον οικείων του ακόμη, που κάνουν το Ευχέλαιο για τη θεραπεία του, γιατί είναι πιθανό να έχει υποπέσει σε αμαρτήματα ο ασθενής και αυτές οι αμαρτίες να στέκουν αφορμή και αιτία της ασθενείας του. Πρέπει λοιπόν να φύγει η αιτία της ασθένειας, για να επέλθει και με τη χάρη του Ευχελαίου η θεραπεία από την ασθένεια.
 
Οι Ρωμαιοκαθολικοί το μυστήριο του Ευχελαίου το κάνουν μόνο μια φορά σε όσους είναι βαριά ασθενείς και ετοιμοθάνατοι. Εμείς οι Ορθόδοξοι το κάνουμε πάντοτε και σε ελαφρές ακόμη ασθένειες και κυρίως τη Μεγάλη Τετάρτη για όλους τους πιστούς, ασθενείς και υγιείς, «εις ίασιν ψυχής και σώματος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

<< Αποφθέγματα >>