Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ


Εναι γεγονς τι ζομε σ μία ποχ πιστίας κα λισμο
Εναι γεγονς τι ο περισσότεροινθρωποι ρκονται μόνο στ σα βλέπουν κα μπορον ν παρατηρήσουν μ γυμν φθαλμόκαδιαφορον ντελς γι θέματα πνευματικάγι θέματα περφυσικά. Τος μιλς γι Θεόγι ψυχγιμέλλουσα ζωήγι τν κόσμο τν πνευμάτων κα τν γγέλων κα κανες δν σο δίνει σημασίαΚανεςδν πιστεύει.


    Φυσικ ατ δν σημαίνει τι πράγματι δν πάρχει νας κόσμος πέρα π’ ατν πο βλέπουμενας κόσμος πνευματικός, υλοςοράνιοςΤ τι δν τν βλέπουμε δν σημαίνει τι δν πάρχει λλ τιμες δν χουμε τς κατάλληλες πνευματικς κεραες γι ν πιάσουμε τ μηνύματά τουΑτ τ στιγμπου βρισκόμαστε πάρχουν πειρα λεκτρομαγνητικ κύματα πο κπέμπουν ο ραδιοφωνικο κατηλεοπτικο σταθμο κα ο κεραες κινητς τηλεφωνίαςΔν τ βλέπουμε μωςΑτ δν σημαίνει κα τιδν πάρχουνπλς πρέπει ν χουμε τν ντίστοιχη συσκευ –ραδιόφωνοτηλεόρασηκινηττηλέφωνογι ν μπορομε ν νιχνεύσουμε τν παρξή τουςπάρχει λοιπν νας πνευματικςκόσμοςπάρχουν υλα πνεύματαπάρχουν γγελοικα σοι χουν τς πνευματικς κεραες τοςβλέπουν τος κονε.
    Γι τος γγέλους μας μιλ  πΠαλος στν πρς βραίους πιστολή του, στ πρτο κεφάλαιο,που συγκρίνει τν Χριστ μ τ υλα ατ πνεύματα κα σαφς τν βρίσκει νώτεροΛέγει λοιπν κετι ο γγελοι εναι «λειτουργικ πνεύματα ες διακονίαν ποστελλόμενα δι τος μέλλονταςκληρονομεν σωτηρίαν». Μ’ φορμ ατ τ ρητ ς δομε τί λέγει  Γραφ γι τος γγέλους.
    Σύμφωνα μ τ διδασκαλία τς γίας Γραφςμεταξ το Θεο κα τν νθρώπωνπάρχουν κι λλαπρόσωπα κατώτερα π τ Θε κα νώτερα π τος νθρώπουςΤ πρόσωπα ατ εναι χωρισμένα σδυ παρατάξειςΣτ πρώτη εναι τ’ γαθ πνεύματα πο κτελον τ θέλημα το Θεο κα γαπον τος νθρώπους
Στ δεύτερη εναι τ πονηρ πνεύματα πο ντιστέκονται στς νέργειες το Θεο καμισον τ νθρώπινο γένοςΤ’ γαθ πνεύματα εναι ο γγελοι κα τ πονηρ ο δαίμονες. Κα οἱ γγελοι κα ο δαίμονες δημιουργήθηκαν π τ Θε πρν δημιουργηθε  κόσμος. Γράφει τ βιβλίο τοῦ Ἰὼβ στ Π.Δ«τε γεννήθησαν στρανεσαν μ φων μεγάλη πάντες ο γγελοί μου»(Ἰὼβ 38,7).Δηλαδ προϋπρχαν ο γγελοιΚα γι ν μ γίνει καμμία παρεξήγηση -λόγω τς προϋπάρξεώς τους-μ τ πρόσωπο το Χριστο Παλος γράφει· «τι ν ατ(τ Χριστκτίσθη τ πάντα τ ν τοςορανος κα τ π γςτ ρατ κα τ όραταετε θρόνοι ετε κυριότητες ετε ρχα ετε ξουσίαι· τπάντα δι’ ατο κα ες ατν κτισται· κα ατς στ πρ πάντων κα τ πάντα ν ατσυνέστηκεν»(Κόλ.1,16-17). Θρόνοικυριότητεςρχαίξουσίαι εναι νομασίες ταγμάτων γγέλων.

     διότητες τν γγέλων. 
Ο γγελοι δημιουργήθηκαν κατ’ εκόνα Θεογαθοίθάνατοιμ τδυνατότητα ν μπορον ν κάνουν τ καλ  τ κακ νάλογα μ τ θέλησή τουςΔν χουν τ δύναμητο Θεοτν παγγνωσία τουτν πανταχο παρουσία τουοτε εναι γιοι π μόνοι τους

Πρ τς δημιουργίας το κόσμου κα το νθρώπουδοκιμάσθηκαν κατ πόσο χρησιμοποιον τν λευθερία τοςπρς τ καλ  τ κακόΚα τότε λλοι μν πονηρευτήκανε κατ το θεοπροσπάθησαν ν τν ποτάξουνκα τσι πεσαν στ σκότος κα γιναν πονηροίλλοι δ μειναν πιστο κα πάκουοι στ Θεκα στερεώθηκαν ριστικ στ καλ κα παρέμειναν γαθοί

 Μέγας Βασίλειοςκφράζει τ γνώμητι  Θες δωσε προθεσμία κα στος πονηρος γγέλους ν μετανοήσουνλλ ατ  προθεσμία ληξεμ τν πτώση το νθρώπουταν δηλαδ ο πονηρο γγελοιχι μόνο δν μετανόησαν λλ καπαρέσυραν κα τν νθρωπο στ πτώση τουςτότε κατάντησαν αωνίως πονηροί.
    Ο γγελοι δν χουν σμα διότι εναι πνεύματα πως επαμεΓ ατ λέγονται κα σώματοιπειδὴ μως ς πνεύματα εναι όρατοιταν στέλνονται στος νθρώπους λαμβάνουν να εδος σώματος,παίρνουν μία μορφήμόνο κα μόνο γι ν πικοινωνήσουν μ τος νθρώπους. πίσης ο γγελοι δν χουν φτερά Χρυσόστομος λέγει τι ταν  Γραφ ναφέρει τι χουν φτερ κα πετοντ κάνει γι ν μς δείξει τ ψος τς φύσεώς τους κα τι ρχονται π τν οραν ς γγελιοφόροι το Θεο.χι τι πράγματι χουν φτερά.

    Τ ργο τν γγέλων.
Α συνεχς δοξολογία το Θεο. Ἐὰν διαβάσουμε τ 6ον κεφάλαιο το σαία θ δομε τ Σεραφμν περιτριγυρίζουν τ θρόνο το Θεο κα ν ψάλλουν τν μνο «γιοςγιοςγιοςΚύριος Σαβαθπλήρης πάσα  γ τς δόξης ατο»Τ διο βλέπουμε κα στ ράματα τς ποκαλύψεως· ο γγελοιπροσφέρουν ενάως κα συνεχς δοξολογία στ Θεόχωρς ν κουράζονταιχωρς ν πέφτουν στνκηδία, λλ ντίθετα νοιώθουν δονήεχαρίστησηπειρη κα νέκφραστη γαλλίασηΣυνεχςπόθος κα λαχτάρα κα μεράκι τος συνέχει ταν προσφέρουν τν δοξολογία στ ΘεόΠλησμον κακορεσμς δν πάρχει λλ ντίθετα αξηση το πόθου κα τς δονς παρουσιάζεται. Τν δοξολογίατν γγέλων προσπαθε  κκλησία μας ν μιμηθε στς κολουθίες της κα συνεχς θυμίζει στοςπιστος μ τς ψαλμδίες κα τς εχς τς τος γγέλουςΕδικ  τάξη τν μοναχν δημιούργησεπαλαιότερα τς λεγόμενες μονς τν κοιμήτων, που μοναχο χωρισμένοι σ βάρδιες προσέφερανδοξολογία στ Θε λο τ 24ωροΒέβαια τ τόλμημα ατ δν συνεχίσθηκε γι πολύγιατί δυστυχςστ νν αἰῶνα σθένειά του νθρώπου κα ροπ το πρς τ γήιναδν πιτρέπουν τέτοια ψηλπετάγματαΠάντως ο φιλόθεες ψυχς λένε κα σ’ ατ τ ζω συνεχς τ λόγια το Δαυίδ· «ξομολογήσομαι σο Κύριεν λ καρδία μου κα ναντίον γγέλων ψαλ σοί»(Ψάλ.137,1). Τ«ναντίον γγέλων»  Χρυσόστομος τ ρμηνεύει «θ συναγωνισθ τος γγέλους σου Κύριε στνπροσευχή».
    ΒΝ’ ναγγέλουν τ θελήματα το Θεον ποκαλύπτουν τ θεία σχέδιαν ρμηνεύουν τὰ ράματα τν προφητνκα ν διακονον τος πιστος στς διάφορες νάγκες τουςΑτ τ βλέπουμεσ πολλ μέρη τς Γραφςτσι γγελοι παρουσιάζονται στν βραάμτος φιλοξενε κα κενοι τοναγγέλλουν πότε θ’ ποκτήσει μωρόγγελοι εδοποιον τν Λτ ν φύγει π τ Σόδομα κα τνπροστατεύουν ως του φύγειγγελοι παρουσιάζονται στν Δανιλ κα το ποκαλύπτουν τί σημαίνουν διάφορα ράματα πως κα στν ωάννη τν θεολόγο στν ποκάλυψη

γγελος παρουσιάζεται στ Ζαχαρία κα το ναγγέλλει τι θ γεννηθε  Πρόδρομοςγγελος στ Μαρίαστν ωσφ στ νειρό τουστος ποιμένεςστς μυροφόρεςκα ργότερα γγελοι μιλον γι τν νάληψητο Χριστο στος μαθητές τουκα γγελος λευθερώνει τος ποστόλους Πέτρο κα ωάννη π τφυλακ πως κα σ λλη περίπτωση λευθερώνει τν Πέτρο π τ φυλακ το ρδηΜι λληπροσφορ τν γγέλων εναι ν μεταφέρουν στ θρόνο το Θεο τς προσευχς τν γίων ποὺ παρομοιάζονται μ θυμίαμα πο βρίσκεται μέσα σ χρυσς φιάλες(ποκ.5,7).  
   Ἐπίσης πως φαίνεται στὰ ράματα τς ποκαλύψεωςγγελοι τιμωρον τος σεβες  ξαγγέλλουν τν τιμωρία τουςΚα γιατί διακονον τος νθρώπουςχι τι χει νάγκη  Θες π τ βοήθειά τους γι ν τος σώσειλλὰ τος καθιστ συνεργούς Τουγι ν τος δίνει τν εκαιρία ν κανοποιον τν γαθότητά τουςν τος προσθέτει δόξα κα χαράκα ν τος συνδέει μ τος νθρώπους.
 Κάθε νθρωπος χει τν γγελό του.Γι’ ατ στ λειτουργία λέμε «γγελον ερήνης πιστν δηγν φύλακα τν ψυχν κα τν σωμάτων μν παρ το Κυρίου ατησώμεθα». πως κα στ «πόδειπνο»τν προσευχ δηλαδ μετ τὸ βραδυν φαγητ κα πρν ν κοιμηθομεχουμε εδικ προσευχ γι τ φύλακα γγελό μας.
    Κα κάτι λλο πο πρέπει ν γνωρίζουμεΣτν γία Γραφ γγελοικτς π τ οράνια πνεύματα,νομάζονται κα ο νθρωποι κενοι ο ποοι κτελον τ διο ργο μ τος γγέλους. τσι γγελοι νομάζονται ο πίσκοποιγγελος νομάζεται  προφήτης Μαλαχίας κα  βαπτιστς ωάννηςγγελος νομάζεται κα  Χριστς ς νθρωποςΜάλιστα λέγεται τς μεγάλης βουλς  γγελος(σ.9,6) διότικα ατς ς νθρωπος ρθε ν ναγγείλει στ κόσμο τ σχέδιο το Θεο γι τ σωτηρία μαςΓι’ ατ Παλοςλέγει στν ρχ τς πρς βραίους πιστολς τουτι τν καιρ τς Π.Δ Θες μίλησε διμέσου τν προφητντώρα δ στς σχατες μέρες μίλησε δι μέσου το Υο ΤουΚα γ ατ στ ΄δ το κανόνος τν Χριστουγέννωνψάλλουμε στ πρτο τροπάριοπο λέγεται ερμόςτ ξς·«Θες ν ερήνηςπατρ οκτιρμντς μεγάλης βουλς σου τν γγελονερήνην παρεχόμενονπέστειλας μίν».
    πίσης στν πατερικ φιλολογία κα στν κκλησιαστικ μνογραφίανομάζονται πίγειοι γγελοι σάγγελοι  πουράνιοι νθρωποι, πρόσωπα μεγάλης γιότητας πως  προφήτης λίας μεγάλοισκητέςο ποοι περιώρισαν στ λάχιστο τς νθρώπινες νάγκες κα σχολήθηκαν πέρμετρα μ τννηστείατν γρυπνία κα τν προσευχήπάρχει τέλος κα νας νθρωπος πο ναδείχθηκε νώτερος κα π τος γγέλουςΕναι  Παναγία Θεοτόκοςπο τν μνομε ς «τν τιμιωτέραν τν Χερουβμκα νδοξοτέραν συγκρίτως τν Σεραφίμ».
    ς χουμε π’ ψιντι γγελοι μπορομε ν νομασθομε κα μεςἐὰν κάνουμε -σ λλο βαθμὸ βέβαιατι κάνουν ο προφτεςο πόστολοιο πίσκοποιἘὰν στ σπίτι μαςστ παιδιά μαςστν σύζυγο  στν σύζυγοστος συγγενεςστος φίλουςστος γνωστούςμιλμε γι τ Θεόμιλμε γιὰ τ θέλημά Τουμιλμε γι τ σχέδιό τουΤ σπουδαιότερο ἐὰν μ καλωσύνη, μ πομονήμ γάπη,τος βοηθομε στν ν Χριστ κατάρτιση κα σωτηρία τουςΓένοιτο.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

<< Αποφθέγματα >>