Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Πρίν τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως 

Ὦ Προαιώνιε Πάτερ τῶν οἰκτιρμῶν, καί Θεέ πάσης παρακλήσεως. Ἐγώ, ὁ ταλαίπωρος, θέλοντας νά ἐξετάσω τήν Συνείδησίν μου ἐπάνω εἰς ταῖς ἀνομίαις μου, φοβοῦμαι κατά πολλά καί τρέμω ἐπειδή καί Σοῦ εἶναι τόσον φανερήν ἡ κατάστασις τῆς ζωῆς μου, ὅπου κανένα ἔργο, καί κανένας συλλογισμός μου δέν ἠμπορεῖ νά εἶναι κρυπτός εἰς τούς ὀφθαλμούς Σου. Ὅθεν Σοῦ ζητῶ μέ ὅλην τήν ταπείνωσιν διά τούς οἰκτιρμούς Τοῦ Μονογενοῦς Σου Υἱοῦ, νά μοῦ δώσεις τήν χάριν νά γνωρίσω καλά, νά μισήσω καί νά διρθώσω ὅλα μου τα ἁμαρτήματα. Δός μοί, ὦ Πάτερ τῶν φώτων, τό Πανάγιόν Σου Πνεῦμα, διά νά μοῦ φέρει εἰς τήν ἐνθύμησιν ταῖς ἁμαρτίαις, ὅπου ἐλησμόνησα, καί διά νά παρακινήσει τήν καρδίαν μου εἰς συντριβήν, καί μετάνοιαν ἐπάνω εἰς αὐταῖς, διά νά ταῖς μισήσω, καί νά ἀπέχω ἀπό κάθε ἁμαρτίαν εἰς τό ἐρχόμενον. Καί Σύ, Παρθένε Θεοτόκε, Μῆτερ ἐλέους, καί καταφυγή τῶν ἁμαρτωλῶν, συντρόφευσόν με, σέ παρακαλῶ, μέ τήν βοήθειάν σου εἰς τοῦτο τό κριτήριον τῆς εὐσπλαχνίας καί δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, διά νά γνωρίσω, νά μισήσω ἐκ καρδίας, καί νά ἐξομολογηθῶ ὅλας μου τάς ἁμαρτίας. Τό ὅμοιον καί Σύ, ὦ Ἁγιε Ἄγγελε, φύλαξ τῆς ψυχῆς μου, σέ παρακαλῶ νά μέ βοηθήσεις εἰς τοῦτο τό ἔργον, ὅπου εἶναι τόσον ἀναγκαῖον διά τήν αἰώνιον σωτηρίαν μου. 
Ἀμήν. 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ


 1.  Να τα λέει όλα. Αν κρατάει κάτι κρυφό, δεν έχουν αξία τα υπόλοιπα. ( Ειλικρίνεια) 
 2. Η εξομολόγηση δεν είναι συζήτηση 
 3. Είναι το βασικότερο μυστήριο 
 4. Να λέει « Θεέ μου, φώτισέ με αυτά που θα πω να είναι αυτά που θέλεις εσύ» 
 5. Ο καλύτερος πνευματικός είναι ο πιο αυστηρός, ο πιο αμετακίνητος σ΄ αυτό που θέλει ο Θεός. 
 6. Να έχει ποσότητα συντριβής, γνησιότητα ταπείνωσης 
 7. Να μην είναι επιπόλαιη η στάση του, να έχει στόχο να προαχθεί στη Βασιλεία του Θεού 
 8. Να μη δικαιολογείται 
 9. Να μη λέει « Θα αμαρτήσω, αλλά θα το εξομολογηθώ 
 10. Στην εξομολόγηση πάμε για να σωθούμε, όχι για να αποφύγουμε την εκδίκηση του Θεού. 
 11. Πρέπει να λέμε και τα καλά μας, για να μην πέφτουμε σε παγίδες 
 12. Να προσπαθούμε να υπακούμε στον πνευματικό, έστω κι αν δεν καταλαβαίνουμε τα λόγια του. 

Ο διάβολος φρίττει, όταν ο εξομολογούμενος έχει καλή σχέση με τον πνευματικό! 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


 1.  Τώρα πού παντρευτήκατε δέν εἶστε ἐλεύθεροι. Ἀνήκετε ὁ ἕνας στόν ἄλλον. 
 2.  Γίνετε καλοί σύζυγοι, μοιράζοντας μέ σωστές ἀναλογίες τά βάρη. 
 3. Μή μετρᾶτε μέ τό ὑποδεκάμετρο τά λάθη τοῦ ἄλλου καί τά δικά σας τά ἀμνηστεύετε. Συνήθως “μονός καυγάς δέν γίνεται”. 
 4. Μήν ἀφήνετε νά παραμένουν σκιές στίς σχέσεις σας, ἀλλά μέ ἀμοιβαῖες ἐξηγήσεις διαλύετε ἐγκαίρως τά νέφη. 
 5. Ἀποκτῆστε Πνευματικό στήν οἰκογένειά σας. Θά σᾶς φανεῖ πολύ χρήσιμος. 
 6. Μάθετε νά ἀκοῦτε καί ὄχι μόνο νά μιλᾶτε ἤ, τό χειρότερο, νά διατάζετε. 
 7. Ἡ πραγματικότητα δέν ἀλλάζει μέ τό νά στενοχωρεῖσθε ὑπέρμετρα. Ἀναζητεῖστε τρόπους διεξόδου. 
 8. Μάθετε νά προσεύχεσθε ζητώντας τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. 
 9.  Μήν ἀπορροφᾶσθε ἀπό τίς δουλειές σας, μέ συνέπεια “νά μή σᾶς βλέπει τό σπίτι σας”. Ἔχουν καί οἱ δικοί σας τήν ἀνάγκη σας. 
 10. Δῶστε στά παιδιά σας χριστιανική ἀγωγή. Κάντε μακροπρόθεσμη ἐπένδυση πού θά σᾶς ἐπιστραφεῖ ἐντόκως. 

Όταν αδικούμαστε, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε την αδικία που γίνεται σε βάρος μας; Όταν αδικούμαστε, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε την αδικία που γίνεται σε βάρος μας; Να διεκδικούμε το δίκαιό μας; Να παραιτούμαστε από αυτό; Να μιλού¬με; Να σιωπούμε; Να κάνουμε κάτι άλλο;


Βεβαίως δεν είναι ίδιες όλες οι περι-πτώσεις, ούτε αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο από όλους τους ανθρώπους. Κάποιοι διεκδικούν το δίκαιό τους ακο¬λουθώντας τη δικαστική οδό. Κάνουν χρήση ενός νομίμου δικαιώματός τους που δεν τους απαγορεύει ούτε η Πολιτεία ούτε ο νόμος του Θεού να το χρησιμο¬ποιήσουν. Αλλά και κανείς δεν τους υπο¬χρεώνει να κάνουν χρήση αυτού του δι-καιώματος. Αν θέλουν να το χρησιμοποι¬ήσουν, το χρησιμοποιούν. Αν δεν θέλουν, δεν το χρησιμοποιούν. Υπάρχουν περι¬πτώσεις που η δικαστική οδός είναι μονό¬δρομος. Ιδίως όταν αδικούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος, τα παιδιά μας, το ποίμνιο της Εκκλησίας, η Πατρίδα μας, οφείλουμε να προστατεύουμε το κύρος και την υπόληψή τους. Αλλά όταν αδικούμαστε σε προσωπικό επίπεδο, η δικαστική οδός δεν είναι πάντοτε η καλύτερη λύση. Είναι ήττημά μας και μόνο το γεγονός ότι φθάνουμε στα δικαστήρια για να επιλύσουμε τις διαφορές μας. Γιατί δεν προτιμάτε να είστε αδικημένοι; Γιατί δεν προτιμάτε να ζημιώνεστε; ρωτάει ο Απόστολος Παύλος τους Κορινθίους (Α΄ Κορ. ς΄ 7 -8). 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ;


Μια φορά πήγε κάποιος στο κουρείο για το καθιερωμένο κούρεμα και ξύρισμα.
Καθώς ο κουρέας άρχισε να δουλεύει, άρχισε μια καλή συζήτηση.
Μίλησαν για τόσα πολλά πράγματα και πάρα πολλά θέματα…
Όταν τελικά άγγιξαν το θέμα της θρησκείας και του Θεού, ο κουρέας αναφώνησε:
‘Δεν πιστεύω ότι ο Θεός υπάρχει.’
‘Γιατί το λες αυτό;’ ρώτησε ο πελάτης. Και ο κουρέας είπε: ‘Λοιπόν, απλά βγες έξω στο δρόμο για να καταλάβεις γιατί ο Θεός δεν υπάρχει. Πες μου γιατί αν ο Θεός υπάρχει, υπάρχουν τόσοι διεστραμμένοι;
Γιατί τόσα εγκαταλελειμμένα παιδιά;
Αν ο Θεός υπήρχε, δε θα υπήρχε ούτε δυστυχία ούτε πόνος.
Δε μπορώ να φανταστώ ένα Θεό που αγαπάει και συμπονεί να επιτρέπει όλα αυτά που γίνονται.’
Ο πελάτης το σκέφτηκε για μια στιγμή, αλλά δεν απάντησε γιατί δεν ήθελε να χαλάσει τη συζήτηση.Ο κουρέας τελικά τελείωσε τη δουλειά του και ο πελάτης έφυγε.
Όμως μόλις έφυγε από το κουρείο, είδε ένα άντρα στο δρόμο με μακρυά κατσαρά βρώμικα μαλλιά και γένια. Φαινόταν πολύ βρώμικος και απεριποίητος. Εκείνη τη στιγμή ο πελάτης γύρισε πίσω και ξαναμπήκε στο κουρείο.
Τότε είπε στον κουρέα:
‘Ξέρεις τι; Οι κουρείς δεν υπάρχουν!‘
‘Πως μπορείς να το λες αυτό;’ ρώτησε ο έκπληκτος κουρέας.
‘Είμαι εδώ και είμαι κουρέας! Μόλις σε κούρεψα, τι είναι αυτά που λες;’
‘Όχι!’ απάντησε ο πελάτης και εξήγησε: ‘Οι κουρείς δεν υπάρχουν γιατί αν υπήρχαν, δε θα υπήρχαν αχτένιστοι άνθρωποι και με μακρυά βρώμικα μαλλιά, όπως ο τύπος απ’ έξω.‘
‘Μα… οι κουρείς ΌΝΤΩΣ υπάρχουν! Αυτό συμβαίνει όταν οι άνθρωποι δεν έρχονται σε μένα.’
‘Ακριβώς!’ απάντησε ο πελάτης. ‘Αυτό είναι το θέμα! Ο Θεός, επίσης ΥΠΑΡΧΕΙ! Και αυτό συμβαίνει όταν οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν σε Αυτόν και δεν αναζητούν σε Αυτόν βοήθεια. Γι’ αυτό υπάρχει τόσος πόνος και δυστυχία στον κόσμο.’


Η ΑΓΑΠΗ
Η αγάπη δεν φαίνεται στον θυμό και στην οργή αλλά στην υπομονή και στην συγχώρεση.
Η αγάπη δεν λυγίζει στο πόνο της καρδιά μας αλλά στην αγάπη του άλλου.
Η αγάπη δεν φανερώνεται εύκολα στο λόγο αλλά στη βλέμμα της ευσπλαγχνίας.
Η αγάπη δεν χαρίζεται στο σώμα του άλλου αλλά μέσα στην ταπεινή καρδιά.
Η αγάπη δεν φωνάζει στην αδικία του άλλου αλλά σιωπά στην ταπείνωση του εαυτού μας.
Η αγάπη δεν χἀνεται μέσα στην βοή του κόσμου αλλά δείχνει την παρουσία της με την πλούσια αρετή της.
Η αγάπη δεν καταστρέφεται με την αδιαφορία αλλά βοηθεί με τον ενδιαφέρον της.
Η αγάπη δεν αδιαφορεί για την αδυναμία του άλλου αλλά ενδιαφέρεται για την σωτηρία του.
Η αγάπη δεν τρέχει μαζί με το θυμό αλλά τον προσπερνά με γρήγορο βηματισμό για να συναντήσει την αδελφή της την ταπείνωση.
Η αγάπη δεν κοιμάται χωρις να συγχωρήσει τον άλλον.
Η αγάπη δεν κοιτά το παρελθόν αλλά κοιτά το μέλλον για να αγαπήσει περισσότερο τον άλλον.
Η αγάπη δεν καταδικάζει τον άλλον αλλά σταυρώνεται παρά να σταυρώσει. 


Απο: http://omologia.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

<< Αποφθέγματα >>