Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

H Εικόνα της Βάπτισης του Χριστού(Παύλου Ευδοκίμωφ)


Μέχρι τόν Δ ́ αἰώνα, ἡ Γέννηση καί ἡ Βάπτιση τοῦ Κυρίου ἑορτάζονταν τήν ἴδια ἡμέρα. Ἡ ἑνότης τους εἶναι ἀκόμη ὁρατή στήν παρόμοια σύσταση τῶν ἀκολουθιῶν αὐτῶν τῶν δύο ἑορτῶν καί δείχνει μιά ὁρισμένη συμπλήρωση τοῦ γεγονότος τῆς Γεννήσεως σ ̉ ἐκεῖνο τῆς Βαπτίσεως. Στή Γέννησή του, λέγει ὁ ἅγιος Ἰερώνυμος, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἦλθε στόν κόσμο μέ κρυφό τρόπο, στήν Βάπτισή του ἐμφανίστηκε μέ φανερό τρόπο. Ἐπίσης ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: Τά Θεοφάνεια δέν εἶναι ἡ ἑορτή τῆς Γεννήσεως ἀλλά τῆς Βαπτίσεως. Πρίν ἦταν ἄγνωστη ἀπό τό λαό, μέ τή Βάπτιση, ἀποκαλύπτεται σέ ὅλους.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀναπαύεται αἰώνια ἐπάνω στόν Υἱό· ἐκδηλωτική δύναμη ἀποκαλύπτει τόν Υἱό στόν Πατέρα καί τόν Πατέρα στόν Υἱό καί πραγματοποιεῖ ἔτσι τή θεία γενεαλογία, εἶναι ἡ αἰώνια χαρά… ὅπου οἱ τρεῖς χαίρονται μαζί. Ἡ ἐνσάρκωση ριζώνεται στήν ἴδια πράξη γενεαλογίας ἀλλά πού καλύπτει προοδευτικά τήν ἀνθρωπότητα τοῦ Χριστοῦ.
Στή Γέννηση, τό Ἅγιο Πνεῦμα κατεβαίνει στήν Παρθένο καί τήν κάνει πραγματικά Θεοτόκο, Μητέρα τοῦ Θεοῦ: «τό γενώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱός Θεοῦ» (Λουκ. 1, 35). «Τό δέ παιδίον ηὔξανε… καί χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ̉ αὐτό» (Λουκ. 2, 40). «Καί Ἰησοῦς προέκοπτε σοφίᾳ καί ἡλικίᾳ καί χάριτι» (Λουκ. 2, 52). Γιά νά εἶναι ἀληθινός ἄνθρωπος, ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ περνᾶ ἀπό τή φυσική καί προοδευτική ἀνάπτυξή της· ἡ χάρη τοῦ Πνεύματος τή συνοδεύει, ἀλλά δέν εἶναι ἀκόμη ἡ Ὑπόσταση τοῦ Πνεύματος πού ἀναπαύεται σ ̉ αὐτόν ὅπως αὐτή ἀναπαύεται αἰώνια στή θεότητά του. Λοιπόν, μιλώντας γιά τή Βάπτιση, ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἰεροσολύμων καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός ἀναφέρουν τίς Πράξεις (10, 38): «Ἰησοῦν τόν ἀπό Ναζαρέτ, ὡς ἔχρισεν αὐτόν ὁ Θεός Πνεύματι Ἁγίῳ», καί ὑπογραμμίζουν στό γεγονός τό ὕψιστο σημεῖο τῆς ὡριμότητος, τήν κατακόρυφη ἐκδήλωση τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ Κυρίου ἀπό τότε ἐντελῶς θεοποιημένη. Εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Κεχρισμένος· τό πνεῦμα ἀποκαλύπτει τήν Ἀνθρωπότητά του στόν Πατέρα, καί ὁ Πατήρ τή δέχεται σάν τόν Υἱό του: «Καί ἰδού φωνή ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα: οὗτος ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ὧ εὐδόκησα» (Ματθ. 3, 17). Τό πνεῦμα κατεβαίνει στόν σαρκωθέντα Υἱό σάν ἡ πνοή υἱοθεσίας κατά τήν ἴδια στιγμή ὅπου ὁ Πατήρ λέγει: «ἐγώ σήμερον γεγέννηκά σε».

Τρίτη 15 Μαρτίου 2011

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ;

Ο Ιησούς Χριστός είναι αγάπη. 
Όταν ζήσουμε την αγάπη Του, αφηνόμαστε μέσα στο πέλαγος της θείας ευσπλαχνίας.
Ο Ιησούς Χριστός είναι θείο φώς.
Είναι φώς σωτηρίας. Ειναι φώς αληθείας, είναι φως ζωής. Είναι φώς παραδείσου.
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο διδάσκαλος της ζωής μας.
Είναι ο φωτεινός φάρος που σταθερά φωτίζει τα βήματά μας στον προσωρινό τούτο κόσμο. Οι διδαχές Του συγκλονίζουν και καθοδηγουν σε λιμάνια γαλήνια.
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού.
Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας μας Τριάδας. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, για να ανυψώσει τον άνθρωπο. 
Ο Ιησούς Χριστός είναι η σοφία.
Διδάσκει, ενισχύει, καθοδηγεί, προτρέπει, κατευθύνει το πιο τέλειο δημιούργημα προς τον Δημιουργό.
Ανοίγει τους ουρανούς στις ψυχές των ταπεινών και αγίων, των αγνών και των ειλικρινών. 

ΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ....

Η παρουσία του Θεού προστατεύει την ψυχή μας απο την αμαρτία και ριζώνει τη ζωή μας στην ταπείνωση και στην αγάπη. Όσο περισσότερο σκεπτόμαστε την πανταχού παρουσία Του, τόσο περισσότερο προσεκτικοί είμαστε στα λόγια και στις πράξεις μας. Αποφεύγουμε τον άσχημο λόγο.
Δείχνουμε παντού αγάπη. Δίνουμε αγάπη εκεί που υπάρχει κακία και μίσος. Υποφέρουμε για να ζήσουν οι άλλοι.

Ζούμε την παρουσία του Θεού μέσα στην καθαρή καρδιακή προσευχή. Η ζωντανή προσευχή ελευθερώνει την ψυχή από τα πάθη. Την καθιστά καθαρή. Την προετοιμάζει να δεχθεί την αγάπη του Θεού. Η καθαρή προσευχή απομακρύνει το διάβολο.

Ο Ιησούς Χριστός γνωρίζεται  με την καρδιά μας και όχι με τη λογική μας. Ο Θεός είναι ΑΓΑΠΗ. Με την αγάπη επικοινωνεί με τους ανθρώπους. Η παρουσία Του είναι αισθητή στην εξομολόγηση και στην Θεία Κοινωνία.Ιδιαίτερα όταν μεταλαμβάνουμε το πανάγιον Σώμα και Αίμα Του.
Το πνεύμα του Θεού φωτίζει μόνο τους ταπεινούς. Μόνο οι αγνοί αισθάνονται τη θεία παρουσία στα ιερά μυστήρια.......

Απο το βιβλίο <<Για σένα που με αναζητάς>>

Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΠΕΙΝΗ ...

Ο Κύριος ζητά η καρδιά μας να είναι ταπεινή χωρίς να διεκδικεί τίποτα από τον άλλον. Να ζούμε μέσα στην αγνότητα και την καθαρότητα των λογισμών μας. Να βοηθούμε τον πλησίον μας. Πόσο, αλήθεια, χαρά δίνουμε στον εαυτό μας με την ειλικρινή αγάπη μας πρός τον πάσχοντα αδελφό μας! 


Ο Κύριος δε διστάζει να πλησιάζει ψυχές πού τον διώχνουν για να τις σαγηνεύσει με την αγάπη του Σταυρού και της Ανάστασής Του. Μας  θέλει κοντά Του όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε. Δε λυγίζει εύκολα ο άνθρωπος που έχει εγωισμό, για να μην χάσει ότι έχει. Η αδυναμία μας ειναι οτι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την αλήθεια της ζωής μας που κρύβεται στην πίστη πρός τον Θεό. Όσο πιο εξαρτημένοι είμαστε από την ύλη, τόσο περισσότερο διώχνουμε τον Θεό από κοντά μας. Επιθυμούμε την άνεση και ξεχνάμε τον Θεό.  Γινόμαστε ψεύτικοι, για να αρέσουμε στους άλλους, χωρίς να σκεφτόμαστε τη σωτηρία μας.
Ο Κύριος μας περιμένει να αλλάξουμε. Ελπίζει στην μεταστροφή μας. Σιωπά για να δείξει την αγάπή Του! Η κραυγή της αγάπης Του είναι η συγχώρεση των αμαρτιών μας με τη μετάνοιά μας.  
Ο πόνος της ψυχής μας προειδοποιεί τη συνείδησή μας για τα λάθη μας, τα οποία δε θέλουμε να παραδεχθούμε, διότι γίναμε ψυχροί, αδιάφοροι και ράθυμοι. Πόσο έχουμε ανάγκη τη μετάνοια!
Ας ταπεινωθούμε. Ας λυγίσουμε στα γόνατα μας για να συντρίψουμε τον εγωϊσμό των επιθυμιών μας. Μόνο μια καρδιά ταπεινή, που ζητά την ειλικρινή μετάνοια της ψυχής της, θα πεί στον Θεό:


Κύριε, η ψυχή μου
είναι πληγωμένη από τα πάθη
και η καρδιά μου πονά
από τα βέλη των ανθρώπων.
Άκουσε
τη φωνη της αμαρτωλής ψυχής μου,
τους αναστεναγμούς μους,
που εκφράζουν
τα λάθη της ζωής μου.
Κύριε της αγάπης,
αγάπησέ με κατά το μέγα έλεός Σου
και έλα κοντά μου
για να με λυτρώσεις  
απο κάθε αμαρτία.
Κύριε της συγνώμης 
δέξου την μετάνοιά μου
μέσα απο την ταπείνωση
της καρδιάς μου
και σε παρακαλώ 
να με συγχωρήσεις
για τις πολλές αμαρτίες μου
που σε πληγώνουν.
Κύριε του ελέους
βοήθησέ με
να γίνω όπως θέλεις εσύ,
να γνωρίσω το άγιον θέλημά Σου
και να ζω όπως Εσύ θέλεις.


Ο Κύριος δεν αρνείται κανέναν. Μας πλησιάζει. Έρχεται στους πληγωμένους για να τους ενθαρρύνει και να τους παρηγορήσει.
Δεν αποστρέφεται κανέναν. Όλους τους θεωρεί άξιους να τον συναντήσουν. Προσφέρει απλόχερα σε όλους τη θεία χάρη Του. 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Σ' ΕΡΩΤΑ: Μ' ΑΓΑΠΑΣ; ΤΙ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ;

Ο Ιησούς Χριστός σ' ερωτά: Μ' αγαπάς με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου; Τι θα απαντήσεις;
Μια ψυχή πουτον σκέπτεται συνεχώς θα πει: 
Κύριε, σ' αγαπώ με΄λη την καρδιά μου
που φλέγεται από τη θερμότητα
της θεϊκής αγάπης Σου
και γίνομαι ένα τίποτα μπροστά ση θεία αγάπη Σου
για να σε ελκύσω κοντά μου
με το δόσιμο της ψυχής μου.
Η δική μου αγάπη είναι πάμφτωχη
μπροστά στην πλούσια με έλεος αγάπη Σου
που την προσφέρεις γενναιόδωρα σε μένα.
Κύριε και Θεέ μου, πλημμύρισέ με
από το θεϊκό φως της αγάπης Σου,
για να μην νοιώθω τίποτα από τον εαυτό μου,
παρά μόνο εσένα και τη ζωογόνο αγάπη Σου.
Κυριε Ιησού Χριστέ ζωντάνεψε μέσα μου
την αγάπη Σου με τη φλόγα
του παναγίου Πνεύματος Σου
για να ζω διαρκώς μέσα στο φως
της θεϊκής αγάπης Σου.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Σ' ΑΝΑΖΗΤΑ

Ο Ιησούς Χριστός σ' αγαπά και σ' αναζητά και περιμένει να τον πλησιάσεις με την προσευχή σου δοξολογώντας το άγιον Όνομά Του. Όταν αγαπάς αληθινά δεν καταδικάζεις κανέναν.
Δέξου Τον. Μην απομακρύνεσαι από την αγάπη του Θεού αλλά αρνήσου πολλά πράγματα του κόσμου για να πλουτίσεις από τον πλούτο του παραδείσου. Γίνε ότι ποθεί ο Κύριος, ταπεινός και απλός άνθρωπος, γεμάτος θεία χάρη, για να δείξεις παντού οτι ζει <<Κύριος εν ημιν>>.

Η ΥΠΑΚΟΗ ....

Πόση μεγάλη αρετή θεωρούν οι άγιοι πατέρες την υπακοή στο λόγο του γέροντα, στον πνευματικό, τον καθοδηγητή των ψυχών! Στο γεροντικό αναφέρεται:
<<Κάποιος γέροντας είχε έναν μαθητή και, επειδή ήθελε να τον κρατήσει, τον υπέβαλε σε μια δοκιμασία τέλειας υπακοής. Έτσι λοιπόν κάποια μέρα του λέει ο Γέροντας: " Όταν ανάψει πολύ καλά ο φούρνος, πήγαινε να πάρεις το βιβλίο που διαβάζουμε στις ακολουθίες και να το ρίξεις στο φούρνο".

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011

ΚΥΡΙΕ ΣΟΥ ΖΗΤΩ ΝΑ ΕΛΘΕΙΣ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ ....

Κύριε, Εσύ που προστρέχεις
στους φτωχούς και αδυνάτους
με την άπειρη ταπείνωσή Σου
και την αγάπη Σου, μην παραλείψεις
να κοιτάξεις και τον ανήμπορο δούλο Σου,
που Σε ικετεύει να έλθεις
να τον ευλογήσεις, όπως εύκολα
ευλογείς όλους εκείνους που Σε αγαπούν
σαν τα μικρά παιδιά.
Σου ζητώ να έλθεις τώρα κοντά μου,
για να με ευλογήσεις, προσφέροντας
στην ψυχή μου την ουράνια ειρήνη σου,
διώχνοντας κάθε σκέψη και εικόνα
που μολύνει την αγάπη μου
για Εσένα.

ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΣΑ ΣΟΥ....

Μη τον ψάχνεις στους ανθρώπους. Ειναι δίπλα σου και κτυπά την καρδιά σου για να μπει μέσα σου και να ζήσει μαζί σου. Δε σου ζητά τίποτα, παρα μόνο τη μετάνοιά σου για να σε σώσει απο την αμαρτία. Ζήσε την αγάπη Του. Ζήσε την ειρήνη Του. Ζήσε απλά και ταπεινά. Μην πάσχεις για τα πολλά, διότι δε βρίσκεται εκει ο Ιησούς Χριστός. Ψάχνει καρδιές ταπεινές και απλές, γεμάτες από αγάπη και καλοσύνη για τον πλησίον. Γίνε τόπος Θεού για ν' αναπαυθεί μέσα σου ο Ιησούς Χριστός.
Μην Τον ψάχνεις μέσα στα πλούτη και τις εξουσίες των ανθρώπων αλλά να τον αναζητάς μέσα στην αγάπη των φτωχών. Η ζωή μας κρίνεται απο την αγάπη που δίνουμε.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ ....

Ο Ιησούς Χριστός είναι Αγάπη που ταπεινώνεταικαι γίνεται φτωχός και αδύνατος στα μάτια μας για να μας δείξει οτι μας αγαπά όπως είμαστε, χωρίς να κοιτά τις αδυναμίες και τα πάθη μας. Είναι τόσο ταπεινός πού ζητά μόνο ν' αγαπάμε απλά και καρδιακά.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

<< Αποφθέγματα >>